Jak zorganizować sobie czas, aby starczyło go na treningi?